BRUNO KOPER

Artistes:

Aleksander Fleischer : 

Zbigniew Więckowski : 

Bernard Collet : 

Alain Gourhant :

John Buckley :

Dominik Robak : 

Michał Kamiński :
Galeries, institutions, expositions :

Galeria Delfiny : 

Muzeum Literatury w Warszawie :
Bibliothèque Polonaise à Paris : 
Akademia Pedagogiki Specjalnej : 
Instytut Edukacji Artystycznej : 

 

Publications :

Décentrisme :

Cyclotourisme:                    
Poznaj Świat : www.poznaj-swiat.pl
Rowertour : www.rowertour.pl

ventes/côtes 
:
artnet : www.artnet.fr/bruno koper

Built with Berta